top of page

Dan Rise

Senior Cloud Consultant

Dan Rise

Hovedfokus

Mobile Device Management

Azure AD

Office 365

Windows Server

Teknisk ledelse

Hybrid Cloud

Nylig

Utrulling og konfigurasjon for Enterprise Mobility +Security hos kommune.

Kartlegging av dagens infrastruktur, med påfølgende løsninger i fremtidig cloud løsning.
4000 enheter rullet inn i løsningen, med hovedvekt av Windows 10 enheter. MDT opprettet og konfigurert for å automatisk innrullere Win7 enheter
til ny Win10-plattform, samt automatisk Autopilot-medlemskap og Intune management.

Sertifikathåndtering via SCEP server med automatisk utrulling av nødvendige sertifikater til nymeldte enheter, uansett plattform.

bottom of page