Jenny Veddeng

Cloud Automation Consultant

Jenny har omfattende og solid erfaring og kompetanse innen formidling og kommunikasjon, utvikling og implementasjon av brukervennlige, digitale løsninger og opplæringsmateriell.
Hun har en master i realfag, og har på grunn av stor interesse for teknologi og programmering, gått over til privat sektor, blant annet som konsulent innen digitale løsninger for e-læring. I nyere tid har hun beveget seg over i skyløsninger.

Hun er selvstendig, lett å jobbe med, resultatorientert, svært effektiv, og elsker levere riktig produkt i henhold til tid og budsjett.

jenny(at)nimtech.no

Jenny Veddeng

Hovedfokus

Power-Platform

Automasjon

PowerShell

API

Office 365

Azure

Nylig

Arkitektur, design, og implementasjon av en fullstendig automatisert løsning med approval workflows for enterprise-kunde. Blant verktøy benyttet er PowerShell, Python, Logic Apps, Power Plattformen, Sharepoint, m.m.

Løsningen består av å automatisere redundante manuelle ledd, og erstatte dem med prosesser som kun ber om godkjenninger fra relevante brukere.
Alle utførelser og godkjenninger blir deretter lagret i en database for enkel revisjon dersom behov. Benyttet Visual Studio, DevOps, og Git for versjonshåndtering og lagring av kodebase.

Alt er utviklet i moduler for å enkelt kunne ekspandere til nye områder ved å gjenbruke enkelte moduler.