Simen Håpnes

Data Engineer

Simen har høy kompetanse innen IT, med en mastergrad innen maskinlæring og high-performance computing. Dette har gitt han en grunnleggende forståelse av datasystemer på hardware-nivå, og har god erfaring med programmering i assembly, C og C++.
I tillegg har han en forståelse av samspillet mellom prosesser i et operativsystem. Han har også lang erfaring innen arbeid på servere og Linux-systemer.

Simen har arbeidserfaring innen privat sektor, der han har jobbet som konsulent i flere år. Her har han hatt prosjekter med skyløsninger, automasjon, webutvikling, integrasjoner, og maskinlæring.

Simen Håpnes

Hovedfokus

Machinelearning

Python

High-Performance Computing

HPC

ETL

DevOps

Nylig

Elvelag i Nord Norge med behov for automatisk gjenkjenning av forskjellige arter fisk i fisketrapp. Kunde betalte et firma for å manuelt gå gjennom hver enkelt video av fisk (triggerbasert feed), og hadde derfor en naturlig forsinkelse på flere dager før det ble oppdaget diverse uønskede arter (pukkellaks, oppdrettslaks, m.m).

Ved hjelp av maskinlæring kunne vi benytte tidligere datasett på segmentering og automatisk deteksjon av objekter i live-videoer. Løsningen ble utviklet i Azure.