top of page

Øystein

Senior Cloud Consultant

Øystein er en Cloud- og DevOps-arkitekt med 5 års erfaring som konsulent og totalt 8 års erfaring innen utvikling og drift av IT-infrastruktur. Hans kjernekompetanse ligger innen skyarkitektur, infrastruktur som kode og automatisering. Øystein har spesielt utviklet sine ferdigheter innen skybaserte løsninger innen bank- og finanssektoren, som har strenge krav til sikkerhet og oppetid. Han har grundig kunnskap om Azure-plattformen og Azure Kubernetes Service (AKS).

Øystein

Hovedfokus

Nylig

Lede den tekniske utviklingen av Azure Landing Zones i et team på 3 stykk. Arbeidet innebar å ta arkitektur avgjørelser og utvilke Azure plattformen. Første fase bestod av å samle nøkkelpersoner i bedriften, identifisere godkjente regioner, utvikle navnekonvensjon, lage en tagge-strategi, lage et management group design, velge verktøy, sette en Git branch og commit konvensjon, og sette opp en prosess for samarbeid. Neste fase var å utvikle og provisjonere policies for governance, bygge et rammeverk for å utvikle og dele Bicep templates, lage rammeverk for å provisjonere Azure Policies, utvikle et Azure Subscription vending rammeverk, rammeverk for automatisk logging, og rammeverk for landing zones. I neste faste bestod jobben av å sette opp hybrid connectivity ved bruk av Azure Firewall, Virtual WAN og Zscaler. I tillegg har jeg bistått med å onboarde nye landing zones.

bottom of page