top of page

Jørgen

Principal Software Engineer

Jørgen jobber som fullstackutvikler med fokus på Java EE. Han har i tillegg meget god erfaring fra Web-verden. Han setter søkelyset på riktig verktøy for jobben, som endrer seg basert på utfordringen som skal løses. Derfor har han også erfaring med flere andre språk og løsninger, f. eks Go og NodeJS. Han er dyktig i bruk av smidig metodikk og testdrevet utvikling. De siste årene har han også jobbet i DevOps miljøer.

Jørgen har høy kompetanse innen programmering og teknologier som hører til. Han har jobbet med både nyutvikling og vedlikehold/forvaltning av eldre systemer i større Enterprise miljøer. Han har også vært med på å planlegge og migrere flere systemer over på ny plattform, for uanstrengt vedlikehold og økt verdi for både brukere og utviklere. Jørgen er spesielt opptatt av «best practices» og at ting gjøres ordentlig. Han er også veldig lett å jobbe med og er glad i å dele kompetanse med andre.

Jørgen

Hovedfokus

Java EE

JavaScript/HTML5/CSS3

OIDC/OAUTH

Relasjonsdatabaser

REST API

Web Components

Nylig

Oppdrag som systemingeniør innen luftfart, og som del av team i avdelingen. Bidrar til at flere millioner mennesker årlig reiser trygt og effektivt gjennom norsk luftrom. Avdelingen forvalter og videreutvikler Air Traffic Management (ATM) systemer.

Del av teamet som utvikler integrasjonsplattform, og å integrere det fremtidige flyovervåkningssystem med øvrige eksisterende systemer.
Design, utvikling og testing.

bottom of page