top of page

Nima

Senior Advisor Cloud

Nima har omfattende og solid erfaring og kompetanse innen migrering, implementasjon, og anvendelse av informasjonsteknologi. Hovedsakelig innen privat og offentlig sektor som rådgiver, prosjektleder, arkitekt, og utførende konsulent. Han har god forståelse for samspillet mellom prosesser, teknologi, og organisasjon. Som Senior- og Sjefskonsulent har han innhentet solid erfaring i forbindelse med store oppgraderingsprosesser.

Nima er god til å kommunisere med alle nivåer i en organisasjon, er en dyktig lagspiller, motivator, og teambygger. Han sikrer leveranser i henhold til planer og budsjetter. Han er energisk, strukturert og setter søkelys på resultater.

Nima

Hovedfokus

Cloud Platforms

PowerShell

Infrastructure As Code

Office 365/Google Suite

Mobile Device Management

Azure AD

Nylig

Arkitekt på kundes Azure satsning.

I og med at kunden består av over 10 foretak, med hver sine Azure-abonnementer, har vi designet og implementert en løsning som leverer fullautomatiserte tjenester til over 100 abonnement.
Her har vi knyttet Microsoft Graph, PowerShell og TerraForm sammen med identiteter slik at brukere som har rettigheter kan levere ny funksjonalitet direkte til sitt foretak. Uten å kunne scripte/kode.

Alle tjenester har tilknyttede risikoanalyser og er ferdig testet av IT før de tilgjengeliggjøres til sluttbruker/administrator.

bottom of page