Anders Julton

Data Scientist

Anders har omfattende arbeidserfaring som prosjektleder, og høy kompetanse innen maskinlæring og dataanalyse. Hovedsakelig innen privat og offentlig sektor som rådgiver, prosjektleder, og utførende konsulent. Han har god forståelse for samspillet mellom prosesser, teknologi, og organisasjon. Som Data Scientist har han særdeles god forståelse i for datamodeller og big data generelt.

Anders er god til å kommunisere med alle nivåer i en organisasjon, er en dyktig lagspiller, motivator, og teambygger. Han sikrer leveranser i henhold til planer og budsjetter. Han er energisk, strukturert og setter søkelys på resultater.

anders(at)nimtech.no

Anders Julton

Hovedfokus

Machine learning

Python

ETL

API

Neural Networks

Azure Automation

Nylig

Enterprise-kunde innenfor eiendom og kjøpesentre med medlemskap. Behovet for å segmentere brukere med tanke på interesser var stor, da alle mottok samme type reklame. Uansett kjønn, alder, interesser, og andre attributter.
Kartlegging og presentasjon av mulighet for segmentering av brukergrupper i kjøpesentrene til kunde ved bruk av Azure Machine Learning.