top of page
Desert in Dark

Vår misjon

Vi er en felleseid arbeidsplass med selvstendige kollegaer som bidrar med faglig tyngde eksternt, og trivsel i særklasse internt.

Vår kultur

​Sterk kultur dyrkes av en sammenheng mellom våre verdier, atferd og tradisjoner. Samtidig forteller kultur oss om hvordan vi overvinner utfordringer, og dette gjenspeiles i våre leveranser. Derfor er våre grunnstener kompetanse, tillit, og tilgjengelighet.

De sterkeste kulturene finner vi ofte hos selskaper med samfunnsansvar, som gjenspeiler sine verdier og mål i både interne og offentlige utstillinger og publikasjoner. Dette skaper en transparent plattform for mennesker å knytte samhørighet til selskapet.

I Nimtech har alle eierskap. Vi feirer alt vi får til, og deler våre nederlag, sammen. Dermed blir også eierskapet til innsatsen større. Vi feirer innsatsen til hverandre. Denne mentaliteten svekker muligheten for siloer til å oppstå, og fjerner grensene mellom avdelinger og oppdrag.

Ved å dyrke hverandres styrker og imøtekomme hverandres svakheter, sitter man med et team som fungerer i optimal tilstand helt på egenhånd.

Vår ubøyelige visjon og kultur er synlig i vårt samfunnsansvar.

I tett samarbeid med Leger Uten Grenser, vil Nimtech og våre ansatte bidra til å oppgradere IT-miljøet til et rent skymiljø, og bygge automasjoner i områder som trenger det mest.

Ved å støtte Leger Uten Grenser ønsker vi å gi organisasjonen mulighet til å fokusere på viktigere arbeid. Vi ønsker å la Leger Uten Grenser kunne utrette sitt fantastiske arbeid på sitt fagfelt, med hjelpearbeid, medisinske forsyninger, støtte sårbare samfunn som flyktningleirer, beskytte helsepersonell med verneutstyr, og mye mer.

Wavy Abstract Background

Vårt samfunnsansvar

bottom of page