top of page

Jenny

Senior Automation Consultant

Jenny har omfattende og solid erfaring og kompetanse innen formidling og kommunikasjon, utvikling og implementasjon av brukervennlige, digitale løsninger og opplæringsmateriell.
Hun har en master i realfag, og har på grunn av stor interesse for teknologi og programmering, gått over til privat sektor, blant annet som konsulent innen digitale løsninger for e-læring. I nyere tid har hun beveget seg over i skyløsninger.

Hun er selvstendig, lett å jobbe med, resultatorientert, svært effektiv, og elsker levere riktig produkt i henhold til tid og budsjett.

Jenny

Hovedfokus

Power-Platform

Automasjon

PowerShell

API

Python

Azure

Nylig

Arkitektur, design, og implementasjon av en fullstendig automatisert løsning med approval workflows for enterprise-kunde. Blant verktøy benyttet er PowerShell, Python, Logic Apps, Power Plattformen, Sharepoint, m.m.

Løsningen består av å automatisere redundante manuelle ledd, og erstatte dem med prosesser som kun ber om godkjenninger fra relevante brukere.
Alle utførelser og godkjenninger blir deretter lagret i en database for enkel revisjon dersom behov. Benyttet Visual Studio, DevOps, og Git for versjonshåndtering og lagring av kodebase.

Alt er utviklet i moduler for å enkelt kunne ekspandere til nye områder ved å gjenbruke enkelte moduler.

bottom of page