Martin Sivertsen

Senior Frontend Engineer

Martin jobber med programmering, agile arbeidsmetoder, DevOps, og brukervennlige løsninger. Han har god erfaring fra Forsvarssektoren og har bred- dekompetanse på skyløsninger fra sin fartstid i IBM.

Som Dataingeniør har han meget god kunnskap innen programmering, pros- jektledelse og smidig utvikling. Martin er svært team-orientert og søker etter å skape godt miljø rundt seg og i teamene. Han er i tillegg glad i å ta nye utfor- dringer og tilegne til seg ny kunnskap, noe som var en stor grunn til at han valgte å gå retningen innen data og utvikling. Som utvikler har han et godt øye for design og brukervennlige løsninger, der best-practices, lesbar, og ryddig kode står i fokus.

Martin er lojal, effektiv, og streber etter ryddige og skalerbare løsninger.

Martin Sivertsen

Hovedfokus

JavaScript

Vue.js

SQL

Agile

DevOps

HTML5/CSS3

Nylig

Utvikling av frontend-løsning hos kunde. Cloud native applikasjon med grensesnitt skrevet i React. Knyttet et stort antall datasett fra forskjellige databaser og APIer til en visning og deployment av kode per foretak hos kunde.

Henter data direkte fra REST APIet til Microsoft, transformerer data til visning for bruk, og analyser.