top of page

Simen

Senior ML Engineer

Simen har høy kompetanse innen IT, med en mastergrad innen maskinlæring og high-performance computing. Dette har gitt han en grunnleggende forståelse av datasystemer på hardware-nivå, og har god erfaring med programmering i assembly, C og C++.
I tillegg har han en forståelse for samspillet mellom prosesser i et operativsystem. Han har også lang erfaring innen arbeid på servere og Linux-systemer.

Simen har arbeidserfaring innen privat sektor, der han har jobbet som konsulent i flere år. Her har han hatt prosjekter med skyløsninger, automasjon, webutvikling, integrasjoner, og maskinlæring.

Simen

Hovedfokus

Machine learning

Python

High-Performance Computing

Databaser

ETL

DevOps

Nylig

Elvelag i Nord-Norge med behov for automatisk gjenkjenning av forskjellige fiskearter i fisketrapp. Kunde betalte et firma for å manuelt gå gjennom hver enkelt video av fisk (triggerbasert feed), og hadde derfor en naturlig forsinkelse på flere dager før det ble oppdaget diverse uønskede arter (pukkellaks, oppdrettslaks, m.m).

Ved hjelp av maskinlæring kunne vi benytte tidligere datasett på segmentering og automatisk deteksjon av objekter i live-videoer. Løsningen ble utviklet i Azure.

bottom of page